Giỏ hàng

Có bắt buộc tham gia hợp tác xã mới được gắn phù hiệu xe?

Hỏi: Tôi đã đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên. Tôi mới mua một chiếc xe 4 tấn để chở hàng của đơn vị. Theo tôi biết tôi phải lắp phù hiệu cho xe nhưng nghe mọi người nói là phải tham gia hợp tác xã mới có thể làm phù hiệu được. Như vậy có đúng không?

Đáp:

Thứ nhất, về gắn phù hiệu xe:

Căn cứ theo quy định tại điểm a khoản 3 điều 11 Nghị định 86/2014/NĐ-CP thì:

“Điều 11. Quy định đối với lái xe; người điều hành vận tải và xe ô tô hoạt động kinh doanh vận tải

3. Xe ô tô hoạt động kinh doanh vận tải phải bảo đảm các yêu cầu sau đây:

a, Xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định; xe taxi, xe buýt, xe vận chuyển hành khách theo hợp đồng; xe chở công – ten – nơ, xe đầu kéo kéo rơ moóc, sơ mi rơ moóc; xe ô tô vận tải hàng hóa phải được gắn phù hiệu; xe ô tô kinh doanh vận tải khách du lịch phải được gắn biển hiệu theo quy định của Bộ Giao thông vận tải;”

Như vậy theo quy định trên thì xe tải có kinh doanh vận tải phải đăng ký phù hiệu. Bên cạnh đó; căn cứ vào Điều 3 Nghị định 86/2014/NĐ-CP có giải thích về kinh doanh vận tải như sau:

“1. Kinh doanh vận tải bằng xe ô tô là việc sử dụng xe ô tô vận tải hàng hóa; hành khách trên đường bộ nhằm mục đích sinh lợi; bao gồm kinh doanh vận tải thu tiền trực tiếp và kinh doanh vận tải không thu tiền trực tiếp.

2. Kinh doanh vận tải thu tiền trực tiếp là hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; trong đó đơn vị kinh doanh vận tải cung cấp dịch vụ vận tải và thu cước phí vận tải trực tiếp từ khách hàng.

3. Kinh doanh vận tải không thu tiền trực tiếp là hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; trong đó đơn vị kinh doanh vừa thực hiện công đoạn vận tải; vừa thực hiện ít nhất một công đoạn khác trong quá trình từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc dịch vụ và thu cước phí vận tải thông qua doanh thu từ sản phẩm hoặc dịch vụ đó.”

Theo thông tin bạn cung cấp thì bạn đã đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên và bạn mới mua một chiếc xe 4 tấn để chở hàng của đơn vị. Như vậy trường hợp của bạn thuộc hình thức kinh doanh vận tải không thu tiền trực tiếp.

Hơn nữa khoản 4 điều 3 nghị định 86/2014/NĐ-CP còn giải thích:

“4. Đơn vị kinh doanh vận tải là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tham gia kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.”

Vì vậy trong trường hợp của bạn; bạn đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên và mua xe ô tô để chở hàng cho đơn vị thì trường hợp của bạn được xác định là doanh nghiệp; và không bắt buộc phải tham gia hợp tác xã mới được gắn phù hiệu xe.

Thứ hai, quy định về lộ trình gắn phù hiệu xe:

Căn cứ theo quy định tại khoản 4 điều 11 Nghị định 86/2014/NĐ-CP thì:

“4. Đối với những loại xe chưa được gắn phù hiệu trước khi Nghị định này có hiệu lực thì việc gắn phù hiệu được thực hiện theo lộ trình sau đây:

a) Trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 đối với xe buýt, xe đầu kéo kéo rơ moóc, sơ mi rơ moóc kinh doanh vận tải;

b) Trước ngày 01 tháng 01 năm 2016 đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế từ 10 tấn trở lên;

c) Trước ngày 01 tháng 7 năm 2016 đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế từ 07 tấn đến dưới 10 tấn;

d) Trước ngày 01 tháng 01 năm 2017 đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế từ 3,5 tấn đến dưới 07 tấn;

đ) Trước ngày 01 tháng 7 năm 2018 đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế dưới 3,5 tấn.”

Trong trường hợp của bạn, xe có trọng tải 4 tấn thì phải gắn phù hiệu trước ngày 1 tháng 1 năm 2017.

Kết luận:

Đối với trường hợp xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải tham gia hợp tác xã mới được gắn phù hiệu xe theo quy định của pháp luật hiện hành.

Danh mục tin tức

Từ khóa